Prezentace vědy a výzkumu

Naučíme vás osvědčené techniky pro prezentace a komunikaci s novináři. Vysvětlíme jak fungují média. Předáme vám naše zkušenosti, rady a triky.
Sami si vyzkoušíte prezentaci a interview s novinářem.


Science Communication

Science Communication Workshop
Kdy: otevřený termín
Kde: zasedací místnost Easymeeting v kavárně Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1
Cena: 4 100 Kč (4 961 Kč s DPH) za osobu

Online přihláška na školení >>

Zveme vás na školení prezentačních dovedností a komunikace s médii pro vědce a odborníky v oblasti R&D.

Rádi byste zdokonalili své prezentační dovednosti? Chcete se naučit srozumitelně představit předmět svého výzkumu a popularizovat svůj obor? Zajímá vás, jak efektivně komunikovat s novináři? Pokud ano, zveme vás na Science Communication Workshop, kterým zahajujeme sérii vzdělávacích kurzů určených především vědcům, pracovníkům PR oddělení univerzit a vědeckých ústavů, PhD studentům a akademickým pracovníkům, kteří chtějí zdokonalit své veřejné vystupování, ať již před publikem či v médiích.

Co se účastníci workshopu dozví a naučí:

Účastníci workshopu si sami vyzkouší krátkou prezentaci a interview před kamerou.

Reference

Školení Science Communication Workshop mi ukázalo, že se dá nejen přednášet lépe, ale i úplně jinak. A to tak, aby to bavilo jak posluchače, tak přednášejícího. RNDr. Markéta Ibrahimová, Ph.D., Agilab Group s.r.o.


Workshop splnil moje očekávání. Nejvíce jsem ocenila jeho interaktivní formu, příklady prezentace různých témat prostřednictvím videí a shrnutí prezentačních technik ke každému z nich, a trénink vlastní prezentace s využitím demonstrovaných technik s natáčením a následnou zpětnou vazbou. Užitečné bylo i objasnění práce redaktora v médiích a praktické cvičení rozhovoru s redaktorem. Tento workshop považuji za přínosný pro všechny vědecky zaměřené pracovníky a rozhodně ho doporučuji. Doc. RNDr. Jana Kotková, CSc., Česká geologická služba a Ústav geologických věd Přírodovědecké faktulty Masarykovy univerzity


Shrnout výsledky vědeckého bádání do prezentace není pro odborníka zas až tak obtížné, ale upoutat jimi přitom zájemce z laické veřejnosti a pomoci je tak prosadit, to je třeba se naučit. Mediální školení Science Communication Workshop je k tomu určitě velmi dobrou příležitostí. RNDr. Jan Pretel, CSc., Český hydrometereologický ústav

Kdo vás bude školit:

Martina Mašková
Martina Mašková

Martina Mašková se novinářské profesi věnuje více jak 15 let, má zkušenosti z BBC, Radio France, RFE/RL a Deutsche Welle. V Českém rozhlase měla na starost publicistiku, středeční Studio Česko a úterní populárně-naučný magazín Klik-a. Na Přírodovědecké fakultě UK se věnovala biorytmům rostlin, rozhlasové pořady o vědě natáčí od roku 1996. Je členkou poroty soutěže v popularizaci vědy FameLab organizované Britskou radou. Martina absolvovala řadu stáží ve francouzském a německém rozhlase i v evropských institucích.
E: martina.maskova@rozhlas.cz


Lukáš Soukup
Lukáš Soukup

Lukáš Soukup pezentační dovednosti a zkušenosti získal v koncernu General Electric v České republice a v USA, v rámci rozjezdu internetových start-upů a čtyřleté organizace Science Café - neformálních setkání v kavárnách mezi vědci a veřejností organizovaných po celé České republice. Lukáš spolupracuje s organizátory konferencí TEDx a prezentoval v rámci akcí organizovaných The International Network on Public Communication of Science and Technology, Institute for International Research, Open Cofee nebo České společnosti pro systémovou integraci.
E: lukas@lukylab.com, M: +420 603 414 267


Termín Science Communication Workshopu je otevřený a bude stanoven na základě počtu zájemců. Workshop se koná v Praze (zasedací místnost Easymeeting v kavárně Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1). Cena workshopu je 4 100 Kč (4 961 Kč s DPH) za osobu a zahrnuje celodenní program, občerstvení a studijní materiály. Kapacita workshopu je omezena na 8 účastníků.

Online přihláška na školení >>

Pro více informací volejte (+420) 603 414 267 nebo pište na info@lukylab.com