Vývoj software

Seznámíme vás s právními aspekty vývoje software. Naučíme vás, jak nastavit obchodní vztahy při vývoji software na zakázku. Předáme vám zkušenosti z praxe. Vysvětlíme právní specifika vývoje software.

Internetový prodej

Seminář zaměřený na právní aspekty vývoje software
Kdy: otevřený termín
Kde: Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský, Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, 4. patro
Cena: 2 400 Kč (2 904 Kč s DPH) za osobu


Online přihláška na školení >>

Potřebujete se vyznat v problematice obchodních vztahů při vývoji sofware? Poskytujete službu vývoje sofware nebo si naopak necháváte software na zakázku vyvíjet a chcete si být jistí, že vaše obchodní podmínky a procesy jsou v souladu s aktuální právní úpravou? Pokud na některou z těchto otázek odpovídáte ano, pak je tento právní seminář určen právě vám.

Komu je školení určeno:

Co se účastníci semináře dozví:

Kdo vás bude školit:

Josef Aujezdský
Josef Aujezdský Lektorem workshopu je Josef Aujezdský, který absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Josef je předsedou dozorčí rady Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský. Ve své praxi se věnuje zejména právním aspektům podnikání v prostředí internetu, právní úpravě nehmotných statků (se zaměřením na autorské právo, ochranné známky, doménová jména a ochranu databází), obchodním závazkovým vztahům (včetně nekalé soutěže). V rámci své činnosti pro advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský mimo jiné zpracovával komplexní dokumentaci pro distribuci software, pro provoz on-line obchodů, pro pořádání spotřebitelských soutěží či pro poskytování služeb v informační společnosti (včetně obchodních podmínek). Zastupoval klienty v případech nekalé soutěže v prostředí internetu či v případech doménových sporů. Ve své publikační činnosti (např. Lupa.cz, Root.cz) se věnuje zejména právní problematice počítačových programů (včetně problematiky Open Source a free software) a právním aspektům podnikání v prostředí internetu.
E: josef.aujezdsky@eadvokacie.cz

Právní seminář o problematice licencování a vývoje software se koná v Praze (zasedací místnost advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský, Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, 4. patro). Termín školení bude určen na základě počtu registrovaných zájemců. Cena semináře je 2 400 Kč (2 904 Kč s DPH) za osobu. Kapacita semináře je omezena na 12 účastníků.

Online přihláška na školení >>

Pro více informací volejte (+420) 603 414 267 nebo pište na info@lukylab.com